kategorisindeki sorular

İbadetlerle iman arasında nasıl bir ilişki vardır?
İnsan ibadet için yaratıldığı halde, neden ibadet edemiyor?
Cenâb-ı Hakk'ın bizim ibadetlerimize ne ihtiyacı var ki, Kur’ânda ısrarla ibadeti emrediyor?