kategorisindeki sorular

2. Lem'a'da geçen “Yeknesak, istirahat döşeğindeki hayat, hayr-ı mahz olan vücûddan ziyâde, şerr-i mahz olan ademe yakındır ve ona gider.” Cümlesini izah edebilir misiniz?
Bazı sorularım olacak size; 1- İbadetlerin hiçbirini yapmamak ve oyun oynamak kişiyi dinden çıkarır mı? 2- İnsanı dinden çıkaran elfaz-ı küfür veya şirk sözlerini söyleyen insanların yanında oturmak, onlarla dost veya arkadaş olmak insanı dinden çıkarır mı? 3- Dinden çıkaracak şeyleri bilmeyen kişileri uyarmamak bizi dinden çıkarır mı veya bilmeyen kişilere söylemezsek sıkıntı olur mu? 4- Bir
Risale-i Nur'da Birinci Söz'de geçen; "Ta bütün kâinatın dilenciliğinden ve her hadisatın karşısında titremeden kurtulasın." Cümlesindeki kâinatın dilenciliği ve titreme ifadesinden ne anlamamız gerekir?
Yazı yazmanın ibadet oluşu ile alakalı olarak Yazı Mektubu'nda geçen "En mühim bir mücahede olan ehl-i dalalete karşı manen mücahede etmektir." cümlesini izah eder misiniz? Yazı yazarak nasıl cihad edilir?
Günahlara bağımlı olan ve günahtan aldığı lezzet dolayısıyla dinin emirlerinin yükümlülüğü altına girmek istemeyen, geçmişte ibadetlerini yapan bir genci nasıl uyandırabilriz. Risale-i Nurdaki hakikatlerden yola çıkarak nasıl intibaha getirebiliriz?
"Ve kezâ, insanın vücûdunda birkaç dâire vardır. Çünki insan hem nebâtîdir, hem hayvânîdir, hem insanîdir, hem îmânî. Tezkiye muâmelesi bazen tabaka-i îmâniyede olur. Sonra tabaka-i nebâtiyeye iner. Bazen yirmi dört saat zarfında her dört tabakada muâmele vâki‘ olur."  Cümlesine göre bu dairelerin tezkiyesi ne surette yapılır, açıklayabilir misiniz?
Peygamberimiz (asm) bir günü nasıl geçiyordu?
Hacet namazı hakkında sahih hadis var mıdır? Bu namaz hakkında bilgi verebilir misiniz?
"Tâ o emânet, o nûr, o anahtarın cihan şumûl ve muhît ve umum kâinâta âmm ve bütün mahlûkāta şâmil hikmetlerini göstersin." Mirac Risalesinde geçen emanet, nur ve anahtartan kasıt nedir?
Ramazan ayının gelmesine sevinmek imandandır diye bır söz var.  Peygamber Efendimiz (sav) Ramazan ayının gelişini nasıl haber vermisdir? Ramazan için nasıl hazırlık yapmalıyız? Bu kıymetli ay için yapılması en fazîletli ameller nelerdir?