Arama sonuçları: 81 sonuç bulundu.

"O edviyelerden, zîhayat bir macun istenildi. Hem hayatdar hârika bir tiryak onlardan yapılmak îcab etti. Geldik, o eczahanede, zîhayat macunu ve hayatdar tiryakı çoklukla efradını gördük."  Bu eczane örneğinde hayat sahibi bir macun ve tiryak demesinin sebebini anlayamadım?