Arama sonuçları: 113 sonuç bulundu.

"Erkekler, kadınlar üzerine hâkimdir (onların reisidir)ler. (Bu,) Allah’ın(insanlardan) bazılarını (erkekleri), bazısından (kadınlardan) üstün kılması ve (erkeklerin kendi) mallarından sarf etmeleri sebebiyledir. Sâliha kadınlar ise, itâatkâr olanlardır. Allah’ın(kendilerini) korumasına mukabil, gaybı (kocasının yokluğunda, koruması gerekenleri)muhâfaza eden kadınlardır. İtâatsizliklerinden korktu...
Said Nursî Hazretleri'nin Mübarekler Heyeti adını verdiği talebeleri kimlerdir? İsim olarak liste yapılabiliyor mu?
Mademki bela ve musibetler hataların neticesi ve günahlara kefarettir. Neden musibet geldiği zaman sadece hata işleyen günahkar  insanlar değil de günahsız ve masum insanlarda zarar görür.?
Medresetü'z-Zehra erkanları kimlerdir?
Mehdi konusunda bilgi almak istiyorum. Mehdi kimdir? Özellikleri nelerdir?
Ehl-i iman hanımların vasıfları nelerdir?
Müsbet hareketi açıklar mısınız? Bunu bu zamanda nasıl uygulayabiliriz?
Başımıza gelen her musibette nefsimizin bir hissesi mi var? Eğer var ise Kader mahkumu tabiri doğru olur mu?
Faiz alan veya namaz kılmayan bir kimsenin yemeğini yemenin hükmü nedir? Bunun  maneviyata zararı var mıdır?
Risale-i Nur'u neden elle yazıyorlar? Teknolojiden faydalanmak gerekmiyor mu?