Arama sonuçları: 1401 sonuç bulundu.

Risale-i nurda çoklukla talebe olmaktan bahsedilmiştir. Talebe olmanın fazileti nelerdir ve neden talebe olmalıyız?
Kimlere Risale-i Nur Talebesi denilir? Risale-i nur talebesi olmanın şartları nelerdir?
Risale-i Nur Kur'anın tefsiri mi? Eğer tefsiriyse neden Fatiha ile başlayıp Nas ile bitmiyor?
Risale-i Nur tefsir kitabıdır deniliyor. Ancak bütün ayetler yok! Bu konuda bizi aydınlatabilir misiniz?
Risale-i nur nedir ve nasıl yazılmıştır? Vahyin 3 bölümünden birisine giriyor mu?
Bu dehşetli zamanda Risale-i Nur'a talebe olmanın yahut onu okumanın bizim hayatımıza kattığı katkılar nelerdir? Kısa bir şekilde nasıl özetleyebiliriz?
Bediüzzaman Hazretleri, 28. Mektub'da şöyle diyor: "Çok zaman evvel bir ehl-i velâyetten işittim ki: O zat, eski velîlerin gaybî işaretlerinden istihraç etmiş ve kanaati gelmiş ki, "Şark tarafından bir nur zuhur edecek, bid'alar zulümâtını dağıtacak." Ben böyle bir nurun zuhuruna çok intizar ettim (bekledim) ve ediyorum. Fakat çiçekler baharda gelir. Öyle kudsî çiçeklere zemin hazır etmek lâzım ge...
Risale-i Nur, Hakaik-i İslamiye'ye dair ihtiyaclara nasıl kafi geliyor?
"Risale-i Nur ilim yoluyla hakikate nasıl yol açmıştır? Tasavvufta hakikate ulaşmak için seyr-ü süluk tabir edilen makamlar Nurlarda da var mıdır?"
Risale-i Nur Beşinci Halife midir? İzah edebilir misiniz?