Arama sonuçları: 562 sonuç bulundu.

Yatarak Risale-i Nur okunabilir mi?
Yazı hizmetinin, manevi mücahedeye vesile olmasını izah edebilir misiniz?
Bu zamanda matbaalar var yazıya gerek var mı?
"Üstadına neşr-i hakikat cihetinde yardım suretiyle hizmet etmek" maddesinin şimdiki zamana göre izahını yapar mısınız?
Yazı yazmamanın zararı nedir?
Osmanlıca Risale-i Nur Mecmuaların da bazı kısımların üstü çizilmiş. Bu çizgilerin hikmeti nedir?
Yedinci Şua'da fehmi isgal eden birinci sebeb ile beşinci sebeb birbiriyle çelişmiyor mu?
Osmanlıca Kastamonu Lahikasında sahife 192 de Üstad Hazretlerinin bir kaç ifadesi şöyle "ta imkana kadar yeni harfle, bir ihtarı manevi ile izin verdik." buyuruyor. Üstad hangi risalelerin latin harfiyle yazılmasına müsaade etmiştir? Bu mektubun az ilerisinde yirmi sene evvelki Türkçe ile şimdiki Türkçenin farklı olduğundan yeni Türkçe için bazı kelimatı arabiyede tasarruf edildi sizde öyle yapab...
"İnsanın mahiyet-i câmiasında nakışları zahir olan yetmişten ziyade esma vardır."  bu metni izah eder misiniz?
Yazı mektubunda geçen ve yazı yazmaktaki yüz şehid sevabı kalkacak mı?  Yüz şehid hükmü cari mi?