Arama sonuçları: 16 sonuç bulundu.

Evet, ekseriyet-i mutlaka ile, hayır ve mehâsin ve kemâlât, vücuda istinad eder ve ona râci olur. Sureten menfi ve ademî de olsa, esası sübutîdir ve vücudîdir. Dalâlet ve şer ve musibetler ve mâsiyetler ve belâlar gibi bütün çirkinliklerin esası, mayası ademdir, nefiydir. Onlardaki fenalık ve çirkinlik, ademden geliyor. Çendan suret-i zâhirîde müsbet ve vücudî de görünseler, esası ademdir, nefiydi...
"Hakāik-i İslâmiyeye zıddiyet gösterip mübâreze eden küfrün mâhiyeti bir inkârdır, bir cehildir, bir nefiydir. Sûreten isbat ve vücûdî görülse de, ma‘nâsı ademdir, nefiydir." Burada geçen sureten isbat ve vücudi ifadelerini izah eder misiniz? Yani küfür görünüşte isbattır manası mı taşıyor?
Bazı mezheplere göre namazı inkar ederek kılmayan öldürülür. Ama Hanefiye göre neden öldürülmez?
Ben Hanefiyim imsak vaktinden sonra birşey yemiyorum. Niyetimi imsaktan sonrada yapıyorum. Böyle tutulan ramazan orucu caiz midir, sahih midir?
"Avâm-ı nâstan hakāik-i dîniyeyi ta‘bîr eden ancak yüzde birdir." ne demektir?
Üstad Bediüzzaman'ı ve Risale-i Nur'u hiç duymamış kişilere anlatacak olsak kısaca nasıl anlatırız?
İslam dininden çıkanların ölümle cezalandırılması mı gerekiyor? Gerekiyorsa bunun kaynağı nedir?
Hariciler hakkında bilgi verir misiniz?
İman ve küfür arasındaki kıyaslamalar nelerdir?
Allah'ı ve diğer iman hakikatlerini inkar neden kaynaklanır, sebebi nedir?