Arama sonuçları: 21 sonuç bulundu.

Peygamberimiz’den bu zamana kadar yaklaşık 1450 sene geçtiği halde, hadislerin bizlere doğru bir şekilde ulaştığını nereden bileceğiz?
"Delilin en parlak ve en geniş dairesini göstermekdir. Yoksa, bir kısım ehl-i tefsirin dedikleri gibi hafî delili bırakıp zâhir delile çıkmak değildir." ifadesinde ne anlatılmak istenmektedir? Tefsirciler bu kısmı nasıl açıklamışlar?
İmam Nevevi kimdir? Muteber midir?
Bediüzzaman Hazretleri'nin "Maksadda ittihad lazımdır. Meslekler ve meşreblerde ittihad mümkün olmadığı gibi, caiz de değildir" sözünü nasıl anlamak gerekir?
Risale-i Nur'un mehdiyet hakkındaki izahları nelerdir?
Risale-i Nur'da 11. Lem'adan ayrı olarak sünnet-i seniyyeyi anlatan dersler nerelerdedir?
Çokca meal okuyup sadece Kuranı kabul eden, hadisleri kabul etmeyenlere karşı ne söylenebilir?
Bazıları ayın ikiye yarılma mucizesini inkar ediyorlar. Bu tür insanlara nasıl deliller gösterebiliriz?
S.a. 24. Söz'ün 3. Dalı'nın ilk altı aslını misallerle açıklar mısınız?
Üstadımız meslek itibariyle Risale-i Nur mesleğini Sahabe efendilerimizin mesleği gibi veraset-i Nübüvvet yoluyla olduğunu söylüyor. Bunu nasıl anlamalıyız? Sahabe Efendilerimiz feyzini doğrudan Kur'an'dan almış. Her biri birer yıldız olmuş. Her sahabe bir müçtehiddir. Risale-i Nur talebeliği nasıl? Risale-i Nur talebeleri de doğrudan feyzini Kur'an'dan ve veraset-i Nübüvvet yoluyla mı alıyor? V...