Arama sonuçları: 43 sonuç bulundu.

"İstikameti bırakıp ifrat ve tefritle aklı bir vesile-i azap ve elemler toplayıcı bir âlete çevirmesinden,..." Akıl nasıl oluyor da bir vesile-i azap ve elemler toplayıcı bir âlete dönüşebiliyor? 
Risalelerde geçen bin üç yüz seneden kasıt nedir?
Cennette zaman kavramı olacak mı? Zira dünyada zaman ve mekan ile kayıtlı olan insan cennette bir çok nimete mazhar olacak ve bu mazhariyet için zaman kavramı ortadan kalkacak mı? Aynı anda birden çok yerde olmak ile mekandan bir nebze kurtulma gibi.
Çocuklara hangi risaleleri nasıl anlatalım?
Birinci Söz'de geçen, "düşmanın hacatın nihayetsidir" cümlesini nasıl anlamalıyız?
Ene nedir? İzah eder misiniz?
Ene ve nefis aynı şey midir?
Kadın ve erkek için hürmet ve muhabbet arasındaki ince mana nedir? Muhabbetsiz hürmet veya hürmetsiz muhabbet olur mu? "gençken muhabbet ön plandayken yaşlılıkta ve çirkinlikte hürmet ön plana geçer" demek doğru bir tesbit mi?
Risale-i nurda geçen felsefenin ıstılah manası tam olarak nedir? Üstadın felsefe diye başlayan cümlelerinden ne anlamalıyız ?
İbadet dünya ve ahiret saadetine nasıl vesile olur?