Arama sonuçları: 40 sonuç bulundu.

Üstad Bediüzzaman'ın, misallerinde incir ağacını örnek vermesinin hikmeti ne olabilir? Özellikle 29. sözde...
İncire ve zeytine yemin olsundaki hikmet nedir? Yani incir ve zeytin neyin simgesidir?
 "Ramazanda şeytanlar zincire vurulur " cümlesini açıklar mısınız.? 
Halktan bazı kimseleri pazarlamacı zincirlerine dahil ederek ve evlere girerek pazarlanan ürünleri kullanmak bana doğru gelmiyor. Ama pazarlayıcılarının ikna taktikleri çok profesyonelce...Onlara nasıl cevap verebiliriz?
Kur'an-ı Kerim'de neden incir ve zeytin gibi meyveler üzerine yemin edilmiştir. Bunların özelliği nedir?
"Gördü ki, isti‘dâdları gayet muhtelif ve mezhebleri birbirinden uzak ve muhâlif olan umum istikametli ve nûrlu akılların îmân ve tevhîddeki ittisâfkârâne ve râsihâne i‘tikādları, tevâfuk; ve sebatkârâne ve mutmainâne kanâat ve yakînleri tetâbuk ediyor. Demek tebeddül etmeyen bir hakîkate dayanıp bağlanmışlar. Ve kökleri metîn bir hakîkate girmiş, kopmuyor. Öyle ise, bunların nokta-i îmâniyede ve ...
Ramazan ayında şeytanlar zincire vurulur, bunu nasıl anlayacağız. Şeytanlar zincire vuruluyorsa, ramazandan önce sufli hayatı olan bir insan niye ramazanda da sufli yaşamaktadır?
Allah bizi ve herşeyi yaratmış. Allah'ın yaratılmadığını biliyorum, ama bu nasıl oluyor?
Her şey atomlardan meydana geliyor, atomlarda güç kuvvet ilim hayat var mıdır? Hayvanlarda ve diğer canlılarda akıl şuur ilim irade güc var mıdır?
"Taht-ı Belkîsı gibi “Beş Hakāik-i Sâbite” üzerine teessüs edecek. Bunları açıklar mısınız?