Arama sonuçları: 20 sonuç bulundu.

10. Hüccet-i imaniyenin mukaddemesinde geçen: "Ey insan kat‘iyen bil ki: Hilkatin en yüksek gayesi ve fıtratın en yüce neticesi, îmân-ı billâhtır. Ve insaniyetin en âlî mertebesi ve beşeriyetin en büyük makā-mı, îmân-ı billâh içindeki ma‘rifetullâhtır. Cin ve insin en parlak saadeti ve en tatlı ni‘meti, o ma‘rifetullâh içindeki muhabbetullâhtır. Ve rûh-u beşer için en hâlis sürûr ve kalb-i insan i...
"bütün ulûm-u hakikiyenin esası ve madeni ve nuru ve ruhu; marifetullahtır ve onun üssü'l-esası da imanbillahtır." (Sözler) Marifetullahın üssü'l-esası iman-ı billah ne demek? İman-ı billah içinde marifetullah diyor, buna bazıları şu manayı getriyorlar. Allah'a inandıktan sonra Allahı tanımak mı? yoksa Allah'ı tanıyarak Ona iman etmek mi? yani Allahın varlıgını kabul ettirmek için marifetullah ...
Çocuklara hangi risaleleri nasıl anlatalım?
Dünya hayatını sevmemek ve dünya hayatından kendimizi soğutmak ve ahiret merkezli bir hayat yaşamak için nasil bir yol takip etmeliyiz ?
Eski Said kimdir? Neler yapmıştır? Yeni Said'le farkı nedir? Yeni Said'e ne zaman geçmiştir?
Bediüzzaman hazretlerinin yanında bulunan 33 hadisi şeriften bahsediliyor? Bu bilgi doğru mudur? 
13. lema, 6. işarette "Hem insanın letaifi içinde teşhis edemediğim bir iki latife var ki: İhtiyar ve iradeyi dinlemezler. Belki mesuliyet altına da giremezler. Bazen o latifeler hükmediyorlar. Hakkı dinlemiyor. Yanlış şeylere giriyorlar" Cümlesini açıklar mısınız?
İnternette gezinirken yabancı dinsiz ve gayr-i ahlaki sitelere girilince oralarda duyduğumuz ve gördüğümüz küfür sözleri ve hareketleri, bizi dinden çıkarır mı? Bir de necasetin temizliği nasıl olur? Necaset, abdesti ve guslü bozar mı?     
Meleklere inanmak neden imanın şartlarından biridir?