Arama sonuçları: 2241 sonuç bulundu.

Bediüzzaman'ın Mektubat adlı eserinin Sekizinci Mektubu'nda geçen "Hey âşık efendi! Ne hakkın var, sekiz İsm-i Âzamın bir sahife-i nuranîsi olan güneşi böyle utandırıyorsun?" ifadesinde geçen sekiz isim hangi isimlerdir? 
'Güneşin harareti elektrikle çarpmasıdır ki, Amerika'da beş saat bütün makinaları durdurmuş ve Kastamonu vilâyeti cevvinde ve havasında semâyı kızartmış, yangın sûretini vermiş, diye mânâsız hezeyanlar ediyorlar." cümlesini izah eder misiniz?
21. Pencere'de bahsi geçen, güneşin saniyede beş saatlik yol almasını açıklayabilir misiniz?
Günlük hayatımızda neleri yaparsak sünnet olur?
Risale-i Nur talebesinin günlük mütalaa mikdarı ne kadar olmalıdır?
Günlük ne kadar uyumalıyız? Çok uyumayı seven birisi olarak bu huyumdan nasıl vazgeçebilirim?
Risale-i Nur'dan günlük yazı yazmanın ölçüsü belli midir? Üstad Bediüzzaman'ın bu konuda açık bir beyanı var mıdır?
Günümüzde fetret ehli var mıdır? Tv gibi araçlarla islamiyet her yerde kolaylıkla biliniyor. Bunu nasıl anlamalıyız?
Allah cc. kainatı altı günde yaratmiştır diye ayet var. Bundan murad nedir? Hikmeti nedir?
Allah'ın (c.c) gökleri ve yeri altı günde yaratması ne demektir?