Arama sonuçları: 19 sonuç bulundu.

Küfür nedir? Kimler tekfir edilebilir? İnançla alakalı(akaid) meselelerinden herhangi birisini inkar eden kafir olur mu? Hulefa-yı raşidinin efdaliyet sırasını inkar eden kafir olur mu?Bida ehli ile dalalet ehline kafir denilir mi?
Bediüzzaman'ın ehl-i sünnet hakkındaki görüşleri nelerdir?
Din ve din anlayışı birbirinden farklıdır? Niçin?
Edille-i şer’iyye nedir?
Ehl-i sünnet nedir, izah eder misiniz?
Arkadaşlarıma etkili bir tebliği nasıl yapabilirim? Neyi, ne zaman, ne kadar ve kime anlatacağım?
Bediüzzaman hazretleri Kastamonu Lahikasında "Feraizi işleyen kebairi terk eden inşallah kurtulur" diyor. Ancak Asayı Musa mecmuası 11. şua 4. meselesinde ise; "hatta bir ehli keşif ve tahkik bir yerde 40 vefiyattan yalnız birkaç tanesi kazandığını sekeratta müşahede etmiş, ötekiler gayb etmişler," diyor.(camii cemaati diye biliyorum yanlış değilsem) Bu iki parça birbirine zıt gibi duruyor. izah...
Hadislerin doğruluğundan nasıl emin olabiliriz?
Huruf-u mukattaanın manası var mıdır?
İçtihad kapısı kapanmış mıdır? Risale-i Nur bu hususa nasıl cevap veriyor?