Arama sonuçları: 98 sonuç bulundu.

Nefsimi nasıl dizginlerim, neler yapmalıyım?
“Arkadaş! Nefiste öyle dehşetli bir nokta ve açılmaz bir ukde var ki, zıdları birbirinden tevlid eder. Ve aleyhte olan her bir şeyi lehte zanneder. Meselâ güneşin eli sana yetişir, ziyasıyla başını okşar. Fakat senin elin ona yetişemez ve senin keyfin üzerine hareket etmez. Demek şemsin sana karşı iki ciheti vardır: Biri kurb, diğeri bu'd. Eğer senin ondan baîd olduğun cihetle "O bana tesir edemez...
Cenâb-ı Hak insanlara vermiş olduğu nimetlere karşılık olarak ne fiyat istiyor?
Nisyan-ı nefs içinde nisyan etmek ne demektir?
Orucu bozan ve bozmayan şeyler nelerdir?
Peygamberimiz (asm)’ın insan olması yönü ile peygamberlik yönünü birlikte nasıl değerlendirmek gerekir?
Peygamber Efendimize (asm) peygamberlik vazifesinin kırk yaşında gelmesinin hikmeti nedir?
Peygamberimizin (sav) görünüşü, ahlakı, huyu, insanlara karşı davranışları nasıldı?
Risale-i nurdan kendimi nasıl daha iyi yetiştirebilirim?
Dini sohbetlerin hükmü nedir?  Şu zamanda bize neden gerekli, açıklar mısınız?