Arama sonuçları: 207 sonuç bulundu.

Birinci Söz'deki, "Biz dahi başta ona başlarız" ve İhlas Risalesi'ndeki, "kalp ruhun ayıbını görmez" cümlelerini açıklar mısınız?
Birinci Sözdeki " Allah namına vermeyen gafil insanlardan almamalıyız." cümlesini nasıl anlamalıyız.
Birinci Söz Risalesi'ndeki, "Bismillah her hayrın başıdır" cümlesini açıklar mısınız?
Birinci Sözde Bediüzzaman Hazretleri besmelenin "İslam Nişanı" olduğunu buyuruyor. Bismillah nasıl İslam Nişanı oluyor. Bunu izah eder misiniz?
Birinci Söz’deki îzâhata göre “Bismillâh”ın zikrindeki maksad nedir?
 Birinci sözde geçen "Biz dahi ona başlarız." cümlesini izah eder misiniz.?
Birinci Sözde geçen "Bütün mevcudatın lisan-ı haliyle vird-i zebanıdır"cümlesini izah eder misiniz?
"Bir tek adam geldi. Bütün şehir ahalisini cebren bir yere sevk etti ve cebren işlerde çalıştırdı." Birinci Sözde geçen bu ifadelerde ne anlatılmaktadır?
Birinci Söz'de geçen, "düşmanın hacatın nihayetsidir" cümlesini nasıl anlamalıyız?
Asa-yı Musa mecmuası birinci Hüccet-i İmaniye 18. mertebesinde; " imkân hakîkatinden çıkıp kâinâtın bu büyük şehâdetinin bir kanadını teşkîl ederler. Kâinâtın şehâdetini her iki kanadı ve iki hakîkatiyle Risâle-i Nûr eczâları ve bilhassa Yirmi İkinci ve Otuz İkinci Sözler ve Yirminci ve Otuz Üçüncü Mektublar tamamıyla isbat ve îzâh ettiklerinden onlara havâle ederek, bu pek uzun kıssayı kısa kest...