Arama sonuçları: 44 sonuç bulundu.

Hastalık, bela ve musibetlere sabır, hatta şükür edilmesi gerekir diye risalelerde geçiyor. Acaba neden şükür edilmelidir?
İnsanın inanmaya ihtiyacı var mıdır?
"kaderin avam içinde cay-ı istimali var." cümlesini izah eder misiniz?
 Allahümme ecirna min fitnetin nisa denmesinin sebebi nedir?
"Hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir" cümlesini nasıl anlamak gerekir?
10.Hüccet-i İmaniyenin 1. kelimesini açıklar mısınız?
"Hem insan hodgâmlık ve zâhirperestliğiyle beraber, her şeyi kendine bakan yüzüyle muhâkeme ettiğinden, pek çok mahz-ı edebî olan şeyleri hilâf-ı edeb zanneder. Meselâ âlet-i tenâsül-ü insan, insan naza­rında bahsi hacâlet-âverdir. Fakat şu perde-i hacâlet, insana bakan yüzdedir. Yoksa hilkate, san‘ata ve gāyât-ı fıtrata bakan yüzler öyle perdelerdir ki, hikmet nazarıyla bakılsa, ayn-ı edebdir. Ha...
Lehv-i Mahfuz tam olarak ne demektir açıklayabilir misiniz?
Livata kul hakkına girer mi?
İnsanlar için en acı bir olay olan ölümde, güzel görülebilecek yönler var mıdır?