Arama sonuçları: 85 sonuç bulundu.

Cinlerde bizim gibi Dünya da mı yaşıyor; yoksa başka gezegenlerde mi yaşıyor?
İnsanoğlu yaratılmadan önce cinler de imtihana tutuluyor muydu? Cennet ve Cehennem var mıydı? Ruhlahlardan biraz bahseder misiniz?
İnsana verilen cüz'î irâdenin mahiyeti nedir? İrâde zayıflığı ne ile sağlamlaştırılır?
İnsanlar yapmış oldukları dualarda peygamberleri veya Allah dostlarını vesile yaparak medet, ihsan isteyebilirler mi? 'Ya rabbi Abdulkadir Geylani hazretlerinin yüzü suyu hürmetine duamı kabul buyur' şeklinde dua edilebilir mi?
İnsanlığın yaratılmasından evvel dünyada imtihana tabi tutulan veya tutulmayan başka mahkukat var mıydı? Dünyanın yaşı ve insanlığın yaşı arasındaki fark ne kadardır?
Evrim teorisinin islam akidesi bakımından mahzurları nelerdir? Risale-i Nur'da evrim ele alınmış mıdır?
Güneş sistemindeki gezegen sayısı kaç adettir. Üstadımız 12 seyyareden bahsediyor. Ve Kuran'da da geçen Hz Yusuf bahsinde güneş ve ay ile beraber 11 gezegen belirtiliyor. Yani hz Yusuf ile beraber 12 seyyare mi oluyor. Bilim 8 gezegen olduğundan bahsediyor.
Allah'ı ve melekleri göremiyoruz. Görmediğimiz şeylere nasıl inanacağız?
Günde kaç öğün yemek yenilmelidir, sünnet olan nasıldır?
4. Şua'da geçen, "Bütün güzelliklerin menbaı vücuttur ve bütün çirkinliklerin mâdeni ademdir" ifadesini nasıl anlayabiliriz?