Arama sonuçları: 74 sonuç bulundu.

Evrim teorisinin islam akidesi bakımından mahzurları nelerdir? Risale-i Nur'da evrim ele alınmış mıdır?
Güneş sistemindeki gezegen sayısı kaç adettir. Üstadımız 12 seyyareden bahsediyor. Ve Kuran'da da geçen Hz Yusuf bahsinde güneş ve ay ile beraber 11 gezegen belirtiliyor. Yani hz Yusuf ile beraber 12 seyyare mi oluyor. Bilim 8 gezegen olduğundan bahsediyor.
Allah'ı ve melekleri göremiyoruz. Görmediğimiz şeylere nasıl inanacağız?
4. Şua'da geçen, "Bütün güzelliklerin menbaı vücuttur ve bütün çirkinliklerin mâdeni ademdir" ifadesini nasıl anlayabiliriz?
Üstad Bediüzzaman Münazaratta, zindan-ı atalete düştüğümüzün sekiz sebebini sayarken en başta "hayat cidaldir" diyor. Başka bir yerde de (mesela 30. söz 2. misal) hayatın bir yardımlaşma (düstur-u teavün) olduğunu söylüyor. Bu iki durumu beraber nasıl anlamalıyız?
Bakara 30.ayete göre dünya veya madde yaratılmadan önce kullukla sorumlu canlılar var mıydı? (Yaşam tarzı var mıydı?)
Hazreti Adem hata ile yasaklı meyveyi yedi ve cennetten çıkarıldı ise bizim suçumuz ne?
Bismillâh neden her hayrın başıdır?
Ehl-i tarikte büyük velilerden himmet isteme adeti var. Keza dualarda yine büyük zatları vesile etme var. Şirkle ilgili bir kısım ayetlere göre bu uygulamaları yanlış bulanlar var. Meselenin aslı nedir?
10. Hüccet-i İmaniye'nin (20. Mektub'un 1. Makamı) 7. Kelimesini izah eder misiniz?