Arama sonuçları: 59 sonuç bulundu.

Bediüzzaman Hazretleri'nin Eski Said dönemindeki çizgisi hakkında en genel anlamda ne söylenebilir?
Bediüzzaman hazretlerinin eski Said döneminde felsefe ile İslam'a hizmet ettiğini, yeni Said döneminde ise doğrudan İslamı esas tuttuğuna ilişkin, Risalelerde bahisler vardır. İkisi arasındaki somut fark nedir? 
Eski Said kimdir? Neler yapmıştır? Yeni Said'le farkı nedir? Yeni Said'e ne zaman geçmiştir?
Bediuzzaman hz.lerinin Eski Said döneminde telif ettiği eserleri hangileridir?
Bediüzzaman'ın Eski Said döneminde Avrupa felsefesiyle ilgilenmesinin sebebi nedir?
Hz. Üstad’ın Eski Said’den Yeni Said’e geçmesi hangi tarihte ve nerede olmuştur? Bu dönüşüm ile Hz. Üstad’ın hayatında esas olarak değişen nedir?
Külliyat tam olarak hangi kitablar sayabilir misiniz? Muhakemat, Tarihçe-i Hayat ve üstadın eski Said dönemindeki eserleri (Sünuhat, Tulat, İşarat) gibi eserler külliyata girer mi?
Bediüzzaman Said Nursi Hz.nin, hayatında, Eski Said ve Yeni Said diye tabir ettiği iki dönemden başka bir dönemi var mıdır?
Üstad Hazretleri, hayatnın Eski ve Yeni Said dönemlerini etraflıca Risale-i Nurlar'da ve tarihçesinde izah etmiş. Fakat üçüncü bir Said döneminden de kısaca bahs ediyor. Üçüncü Said dönemi nasıl bir dönemdir? Bir kısım insanlar bu dönemde siyasetle alaka kurduğunu söylüyorlar. Bu iddia doğru mudur?
Üstad 11. Lemada "bu fakir Said eski Said den çıkmağa çalıştığı bir zamanda, rehbersizlik den ve nefsi emmarenin gururunan gayet müdhiş ve manevi bir fırtına içerisinde akıl ve kalbim hakaik içerisinde yuvarlandılar." diyor. Burada rehbersizlikten ifadesi akıl ve kalbim hakaik içerisinde yuvarlandılar ile neyi kasd ediyor. İzah eder misiniz?