Arama sonuçları: 275 sonuç bulundu.

Şerlerin vücudu var mıdır? Emr-i itibari mi yoksa emr-i sabit midir?
11. Şua da geçen "bütün fenalıkların ve günahların ve şerlerin mayası esası ademdir" cümlesini izah eder misiniz?
"Fakat o şerler ademden geldiklerinden o şerirler hakiki faildirler"(onbirinci mesele) O şerirler hakiki faildirler derken mesuliyet manasında mı deniliyor? Hakiki failler derken ne kastediliyor? Çünkü hayrın da şerrin de yaratıcısı Allah.
Şerri yaratmak da şer değil midir? Cenâb-ı Allah’ın Şeytanı ve şerleri yaratmasının sebebi nedir?
Allah'ın rahmet eserlerine örnekler verebilir misiniz? Kainatta olan her şey Allah'ın rahmet eseri midir?
Risalelerde, bazı kelimelerin üzerindeki çizgilerin hikmeti nedir?
Eski Said döneminde yazılan eserlere hangi bakış açısıyla bakmalıyız?
Bediuzzaman hz.lerinin Eski Said döneminde telif ettiği eserleri hangileridir?
Üstad 4.telvihde, "İşte bu hâle giriftar olanlar, mizan-ı şeriatı elde tutmak ve usulü'd-din ulemasının düsturlarını kendine ölçü ittihaz etmek ve İmam-ı Gazâlî ve İmam-ı Rabbânî gibi muhakkıkîn-i evliyanın talimatlarını rehber etmek gerektir."diyor. Buradaki rehber olacak eserler hangileridir?
Üstadın ilk eserlerinden olan Sünuhat, Tuluat gibi eserler neşrediliyormu? Bu eserlerde yer alan bazı cümlelerin değiştrildiği söyleniyor asılları varmı acaba?