Arama sonuçları: 240 sonuç bulundu.

Risale-i Nuru neden Kuran hattıyla okuyoruz ve neşr ediyoruz? Yanlış hatırlamıyorsam Üstadımızın Risale-i Nur talebesi olmanın en birinci sebebinin hatt-ı  Kuranı muhafaza etmek ve neşr etmek olduğunu duymuştum Böyle bir bilgi var mı? Varsa aslı nedir? Yani latin alfabesiyle okunursa Risal-i Nur talebesi olunur mu? 
Risale-i Nur'un ilhamla yazıldığı nasıl isbat edilebilir?
Çevremdeki insanlara Risale-i Nur'un ne olduğunu özetle nasıl anlatabilirim?
"Küre-i arz, Risale-i nur ve şakirdlerine gelen zulüme itiraz etti.." Bununla ilgili misal verir misiniz?
Risale-i nurun sadık talebelerinin iman ile kabre gireceklerinin iki delili nedir?
Deniliyor ki: ''Risale-i Nurla meşgul olduğunuz kadar Kur'anla iştigal etmiyorsunuz? açıklamalarınız için çok teşekkürler.?
Risale-i Nur tefsir kitabıdır deniliyor. Ancak bütün ayetler yok! Bu konuda bizi aydınlatabilir misiniz?
Risale-i Nur, Hakaik-i İslamiye'ye dair ihtiyaclara nasıl kafi geliyor?
Lahikalarda şöyle geçiyor:"bu aciz kardeşiniz, şüphesiz bir surette iman ettimki, şeriat-ı garra-yı Ahmediyenin hakaikine ve ruhuna nüfuz etmenin en kısa, en hatarsız, en zevkli tariki Risale-i nura intisapladır" açıklar mısınız? Risale nasıl efendimizin şeriatinden bahsediyor? İmani hakikatleri içermiyor mu? Şeriat-ı Ahmediyeden kasıt nedir?
Risale-i Nur aleviliği nasıl izah eder?