Arama sonuçları: 349 sonuç bulundu.

Depremin özellikle bazı memleketlerde ve belli bir zamanda gelmesinin hikmeti ve sebebi nedir?
Kurban edilecek olan hayvanda bulunması gereken özellikler nelerdir?
Mehdi konusunda bilgi almak istiyorum. Mehdi kimdir? Özellikleri nelerdir?
Melekler nasıl varlıklardır? Temel özellikleri nelerdir?
Ehl-i iman hanımların vasıfları nelerdir?
Risale-i Nur'da neden acz ve fakrdan söz edilince, Allah'ın özellikle Kadir ve  Rahim ismleri kullanılıyor?
“Aleyke’ye bedel ‘ileyke’ nin zikri: Resul-i Ekrem (asm)'ın teklif edilen risalet (peygamberlik) vazifesini cüz'-i ihtiyarîsiyle haml ve kabul etmiş olduğuna ve bu hizmet Cibril tarafından görüldüğünden, Resul-i Ekrem'in (asm) daha yüksek olduğuna işarettir.” (İşaratü’l-İ’caz Tefsiri osmn. 42) Buradaki ifadeleri biraz açabilir misiniz? Özellikle bu hizmet Cibril tarafından görülmesi peygamberin y...
Kainatın her tarafında ve tüm insanlarda Allah'ın İsimleri tecelli ediyor. Ama her insanda özellikle bir ismi daha fazla tecelli eder, bu ismle dua edenlerin duaları kabule çok yakındır diyorlar doğru mudur?
Hayrat neşriyatın cevşenleri muska yerine mi geçiyor, yoksa farklı özellikleri mi var? İslamda ki yeri nasıldır?
Özellikle 1. Sözde ve kimi yerlerde geçen düşman kelimesinden ne anlamak gerekiyor, neler kastediliyor? kim-ne, kime-neye düşman ?